IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice07
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/107/10
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 24
14 publicatii cu CZU (58.3%)
2 publicatii cu DOI (8.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID,
0 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori
Proiecte Tabelul(4)
Lista publicaţiilor - 24. Descărcări - 652. Vizualizări - 16678.
Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Biblioteca digitală Educație Online – conturarea unei pedagogii a continuării procesului educațional în perioada pandemiei
Munca Daniela , Cutasevici Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie online fără hotare prin intermediul proiectelor educaţionale intra-, inter- şi transdisciplinare
Munca Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor didactice în formarea competenţelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica , Grecu Elena , Statii Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 145-149.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Rolul parteneriatului școală-familie-comunitate în promovarea valorilor etern-umane la elevii din învățământul primar
Braghiş Maria
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. . 67-75.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de formare şi evaluare a competenţei de lectură a elevilor, în cadrul procesului educaţional la limba şi literatura română
Florea Margareta
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Physical Education Activities on the Pupils’ Health Condition from Special Medical Group
Karp Ion , Branişte Gheorghe , Hîncu Leonid
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. LUMEN Conference Center. 66-69.
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Implicarea părinţilor şi a actorilor comunitari în formarea competenţei d comunicare la elevii din clasele primare
Braghiş Maria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea dintre personalităţile accentuate şi comportamentul agresiv la preadolescenţi
Perciun Natalia , Savca Lucia
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 472-478.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumea multiculturală și păstrarea valorilor naționale – o problem importantă studiată la lecțiile de educație civică
Negrei Viorica
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 33-33.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-125. Vizualizări-2667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua
Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul şcoală–familie–comunitate – mijloc eficient de formare a competenţei de a învăţa să înveţi la elevii din învăţământul primar
Braghiş Maria
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 336-338.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind ameliorarea riscurilor provocate de migraţia părinţilor
Braghiş Maria
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 339-342.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi
Perciun Natalia , Andrusenco Artiom
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-41. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Atitudini disfuncţionale la vîrsta adolescenţei
Autor Nou
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 158-162.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia – factor dominant în procesul de instruire
Gorea Svetlana , Maximenco Lilia
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 286-296.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O perspectivă a educaţiei umanistice: implicaţiile inteligenţei emoţionale în activitatea profesională a cadrelor didactice
Vicol Nelu , Barna Iuliana , Popa Violeta
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 341-347.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Prevenţia abaterilor în conduita copiilor din familia dezmembrată
Savca Lucia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-55. Vizualizări-1252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte ale parteneriatului educaţional: deschidere spre formarea de competenţe la elevii de vîrstă şcolară mică prin dezvoltarea interesului pentru lectură
Braghiş Maria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Familia în calitate de partener educaţional - factor al inovării educaţiei
Braghiş Maria
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 62-65.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olimpiada municipală de Informatică ediţia 2011 (programare): enunţuri şi soluţii
Golubev Svetlana , Rudoi Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24