IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (174): 1 (5), OM (4), conservare (4)

Reviste/manifestări ştiinţifice010
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice8/169/14
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 56
31 publicatii cu CZU (55.4%)
20 publicatii cu DOI (35.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 3 ORCID (100%),
,
2 Scopus Author ID (66.7%)
Brevete Tabel(1)
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 56. Descărcări - 532. Vizualizări - 30163.
Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 9
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 10
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 4

Studiu analitic implicat în realizarea proiectelor de re­staurare a clădirilor / monumentelor istorice
Vornicu Nicoleta
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 143-148.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu analitic implicat în realizarea proiectelor de restaurare a clădirilor / monumentelor istorice
Vornicu Nicoleta
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. . 169-170.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of Homodrimane Sesquiterpenoids with a Benzimidazole Unit
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Kuchkova Kaleria , Ciocarlan Alexandru , Barba Alic , Kulciţki Veaceslav , Shova Sergiu , Vornicu Nicoleta , Geana Elisabeta Irina , Mangalagiu Ionel I. , Aricu Aculina
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 28, / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and evaluation of antimicrobial activity of tetranorlabdane compounds bearing 1,3,4-thiadiazole units
Blaja Svetlana , Lungu Lidia , Ciocarlan Alexandru , Vornicu Nicoleta , Aricu Aculina
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Application of infrared spectroscopy in evaluation of wood preservation and dating
Zaltariov Mirela-Fernanda , Vornicu Nicoleta , Spiridon Iuliana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. . 128-129.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodeteriorarea picturii murale de la biserica Adormirea Maicii Domnului, Căușeni, Republica Moldova
Vornicu Nicoleta
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina , Zaltariov Mirela-Fernanda
Revista Arheologică
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea în vederea restaurării a unui monument istoric tehnic „Cuptor Zimbru”, din localitatea Zimbru, Arad
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. . 104-111.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi
Vornicu Nicoleta , Postică Gheorghe , Bacumenco-Pîrnău Ludmila , Bibire Cristina
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 117-117.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive
Vornicu Nicoleta , Postică Gheorghe , Bacumenco-Pîrnău Ludmila , Bibire Cristina
Revista Arheologică
Nr. 2(18) / 2022 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind biodeteriorarea lemnului din structura șarpantei de la biserica „Sfinții Voievozi”, Ceplenița, Iași
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind biodeteriorarea lemnului din structura șarpantei de la Biserica Sf. Voievozi”, Ceplenița, Iași
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. . 123-124.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la problema imitaţiilor de denari romani imperiali din Moldova. Descoperirea monetară din necropola de la Dumitreștii Gălăţii (comuna Schitu Duca, judeţul Iași, România)
Munteanu Lucian , Vornicu Nicoleta
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele artei metalelor în a doua jumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea reflectate într-o monografie științifică
Vornicu Nicoleta , Petrencu Anatol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silicone materials-from cultural heritage conservation to biomedical applications
Ciubotaru Bianca-Iulia , Tugui Codrin , Cazacu Maria , Vornicu Nicoleta , Zaltariov Mirela-Fernanda
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. . 36-37.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3-Benzothiazole Unit and Their Antimicrobial Activity Evaluation
Lungu Lidia , Kuchkova Kaleria , Blaja Svetlana , Ciocarlan Alexandru , Dragalin Ion , Barba Alic , Vornicu Nicoleta , Geana Elisabeta Irina , Mangalagiu Ionel , Aricu Aculina
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 27, / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Analiza și autentificarea monedelor românești din secolele XIX–XX emise de regele Carol I
Bibire Cristina
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. . 123-128.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta, cultura și patrimoniul cultural –interferențe în context european
Vornicu Nicoleta
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 79-82.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterisation of metal threads from archaelogical textiles religious by methods of archaeometry
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina , Zaltariov Mirela-Fernanda
Annals of the University of Oradea, Fascicle of textiles, leatherwork
Vol. 22, / 2021 / ISSN 1843-813X / ISSNe 2457-4880
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products
Ciocarlan Alexandru , Lupaşcu Lucian , Aricu Aculina , Dragalin Ion , Popescu Violeta , Geana Elisabeta Irina , Ionete Roxana Elena , Vornicu Nicoleta , Duliu Octavian-Gheorghe , Hristozova Gergana Y. , Zinicovscaia Inga
Plants
Nr. 9(10) / 2021 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56