IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei",
Cahul, Moldova, 7 iunie 2018
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. I
Responsabili de ediție: Cornea S.
Locul publicării: Cahul, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-88-041-1
CZU: 082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1 P 52
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (36)Filologie (97)Istorie (70)Economie (86)Filosofie (2)Drept (106)Pedagogie (144)Studiul artelor, culturologie (13)Psihologie (40)Sociologie (38)Ştiinţe politice (18)Tehnică (34)Ştiinţe agricole (6)Chimie (9)Biologie (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Administrare publică (12)Medicină (4)