IBN
Închide
Cornea Sergiu
Cuvinte-cheie (59): territorial organization (4), local power (4), public power (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Efectele aplicării sistemului electoral mixt în Republica Moldova: cazul circumscripției uninominale nr. 43, municipiul Cahul
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labour market of Cahul District: general evolutions (2014-2018)
Cornea Sergiu
Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală raională Cahul
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția externă a alegerilor parlamentare din 24 februarue 2019 în Republica Moldova
Cornea Sergiu, Mandaji Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Capitalul educațional al raionului Cahul – resursă a dezvoltării regionale
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitate şi discontinuitate în reformarea organizării teritoriale a puterii locale din Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teritorială a puterii locale: identificarea unei paradigme de investigare
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea teritorială a puterii locale în programele de guvernare şi strategiile guvernării „proeuropene”
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cooperarea autorităților locale cu cele statale – condiție Sine qua non a funcționării eficiente a puterii publice în stat
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile și factorii organizării teritoriale a puterii publice locale în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Contextul administrativ și politic al descentralizării în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea puterii publice în Republica Moldova: sub ce formă(e)?
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea – mecanism de realocare a autorității între nivelurile puterii publice (I)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea – mecanism de realocare a autorității între nivelurile puterii publice (II)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări terminologice privind noțiunile esențiale ale organizării teritoriale a puterii publice
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul descentralizării în aprofundarea proceselor de democratizare a statului postsovietic
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38