IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 10
Chişinău, Moldova, 27 noiembrie 2020
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 10
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Bejan S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: tipografia “Bons Offices SRL”
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 419
ISBN: 978-9975-87-779-4
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (35)Chimie (1)Biologie (2)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (5)Drept (2)Pedagogie (2)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (15)Arhitectura (29)Administrare publică (1)