IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Masa rotundă "Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului",
Chișinău, Moldova, 11 decembrie 2013
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Responsabili de ediție: Balan O.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 482
ISBN: 978-9975-4241-8-9
CZU: [342.7+341.231.14]:351/354(082)=135.1=111=161.1 M 54
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2017  22
  2014  41
Disponibil în IBN: 20 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (3)Drept (60)Pedagogie (1)Psihologie (1)Sociologie (1)Ştiinţe politice (2)Administrare publică (4)