IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Защита растений – результаты и перспективы",
Кишинев, Moldova, 27-28 octombrie 2015
Cuvinte-cheie (465): Pests (9), sex pheromone (4), crops (4)
Защита растений – результаты и перспективы
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Бюллетень 47
Responsabili de ediție: Batco M.
Locul publicării: Кишинев
Editura: Tipografia "Print-Caro"
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-56-266-9
CZU: 632.9(082)=135.1=161.1 З 40
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (62)Biologie (51)