IBN
Închide

46Publicaţii

59Descărcări

12092Vizualizări

Batco Mihail
Cuvinte-cheie (130): methyl salicylate (3), Chrysopa carnea (2), plum orchard (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Aplicarea metilsalicilatului și a compușilor proteicoglucidici ca stimulatori a activității faunei utile în agrocenoza culturilor pomicole sâmburoase
Batco Mihail, Sumencova Victoria, Iazloveţchii Igor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Procedee bioraționale de ameliorare a habitatului speciilor entomofage în agrocenozele pomicole
Batco Mihail, Iordosopol Elena, Sumencova Victoria, Eliseev Serghei, Feodor Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие некоторых эфирных масел и монотерпеноидов на обыкновенного паутинного клеща
Мунтян Елена, Батко Михаил, Плачинта Вадим
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности использования метилсалицилата в агроценозах персикового и сливового садов
Суменкова Виктория, Батко Михаил, Eliseev Sergiu
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Eficienţa şi influienţa amestecului de culturi nectariferi în diminuarea complexul de dăunători sugători la prun
Batco Mihail, Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influiența mixurilor nectarifere asupra insectelor benefice, prădători și paraziți ai moliei orientale și moliei prunului
Iordosopol Elena, Batco Mihail, Eliseev Serghei
Institutul de Protectie a Plantelor si Agricultura Ecologica
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Detection of Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera: Thripidae) in the Republic of Moldova
Muntyan Elena1, Batco Mihail1, Todirash Natalia2, Yazlovetsky Igori1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica
Nr. 2(66) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1582-5175
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение метилсалицилата для привлечения энтомофагов в агроценоз сливового сада
Суменкова Виктория, Батко Михаил, Eliseev Serghei
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эхинотрипс американский – Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera: Thripidae) новый вредитель тепличных растений в Республике Молдова
Мунтян Елена1, Батко Михаил1, Tодираш Наталия2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Ботанический сад АН Молдовы
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Evaluation of synthetic semiochemical methyl salicylate for improved conservation biological control of pests in a peach orchard
Sumencova Victoria, Batco Mihail, Yakimchiuk Alla, Diurits Galina, Feodor Galina, Yazlovetsky Igori
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The semiochemicals for biorational greenhouse pest management
Muntyan Elena, Batco Mihail, Yazlovetsky Igori
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние белково-углеводной смеси на развитие клястероспориоза сливы
Суменкова Виктория, Батко Михаил, Eliseev Serghei
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лабораторная оценка действия некоторых компонентов эфирных масел на тепличную белокрылку- Trialeurodes Vaporariorum West. (Homoptera: Aleyrodidae) и энкарзию – Encarsia Formosa Gahan. (Hymenoptera: Aphelinidae)
Мунтян Елена, Батко Михаил, Плачинта Вадим
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Metode de atracţie şi localizare a faunei utile in agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare
Batco Mihail, Diurici Galina, Izloveţchii Igor, Sumencova Victoria, Iordosopol Elena, Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premize a controlului biologic a densităţii populaţiei păduchelui lânos al mărului
Batco Mihail, Iachimciuc Alla, Iordosopol Elena, Maievschi Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетические методы контроля численности природной популяции хлопковой совки (Heliothis Armigera HBN).
Брадовский Виктор, Брадовская Наталья, Батко Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка плотности имаго табачного трипса в теплицах с помощью аттрактивных ловушек
Мунтян Елена, Батко Михаил, Язловецкий Игорь
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение этилизоникотината для контроля вредных трипсов в теплицах
Мунтян Елена, Батко Михаил, Язловецкий Игорь
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Monitoringul sensibilităţii acarifagilor faţă de insectoacaricide în agrocenoza culturii mărului
Sumencova Victoria, Batco Mihail, Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee bioraţionale in protectia plantelor: activizarea entomoacarifaunei benefice în agrocenoze
Batco Mihail, Sumencova Victoria, Izloveţchii Igor, Diurici Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46