IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie " dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate,
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
Cautare
Responsabili de ediție: Bujor V., Savca L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul de științe penale și criminologie aplicată
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 296
ISBN: 978-9975-3314-2-5
CZU: 34+159.9+37.0(082)=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020  29CZU
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Filologie (1)Drept (11)Pedagogie (8)Medicină (3)Psihologie (14)Sociologie (7)