IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative",
Chisinau, Moldova, 26-27 noiembrie 2021
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Stati V., Botnarenco M.
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 271
ISBN: 978-9975-159-55-5.
CZU: 343(082)=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022  33CZU
Disponibil în IBN: 6 iulie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (33)