IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalităţi",
Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2016
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalități
Cautare
Volum, serie, parte, nr: VII
Responsabili de ediție: Rusnac S., Haraz S., Ştefîrţa A., Zmuncila L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. "Biotehdesign"
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-108-27-0.
CZU: [159.9+316+37.9]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: