IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice1/115/24
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 30
19 publicatii cu CZU (63.3%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 6 ORCID (23.1%),
5 Google Scholar ID (19.2%),
H-index autori
Proiecte Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 30. Descărcări - 417. Vizualizări - 13290.
Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 29.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 2

Developing Intercultural Competence in an EFL Class
Răciula Liudmila
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 333-339.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raising Awareness of Diversity in the English Class
Varzari Elena , Stanțieru Oxana
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 220-226.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 1

Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării motivației pentru activitatea vocal-corală a viitorului educator muzical
Glebov Ana
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. . 337-341.
Disponibil online 19 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Corectarea dislexo-disgrafiei în clasele primare
Sacalî Olga , Cărbune Elena
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 79-85.
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ludoterapia în diminuarea bвlbвielii la elevii din clasele primare
Toderean Andreea
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 93-99.
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dezvoltării copiilor cu deficiențe neuromotorii
Bantea Valeria
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 9-13.
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul terapiilor corectiv - recuperative pentru deficiențele de vedere...
Antoniuc Cristina
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 5-8.
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования нравственных отношений в инклюзивном классе начальной школы
Задайнова Любовь , Басистый Наталья
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a. 2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 115-118.
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие интонационного мышления ученика педагогического колледжа в процессе вокально[1]хоровой деятельности
Глебова Aнна
Proiectul educațional/comunitar – segment complementar procesului educațional
2022. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 67-72.
Disponibil online 15 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Atelierul de lectură: strategii didactice
Stanţieru Svetlana , Codreanu Aurelia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 262-267.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using Project-Based Learning to Develop 21-st century Skills
Răciula Liudmila
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 258-262.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Antreprenoriatul: cunoaștere, exersare, vector spre integrarea europeană
Jelescu Petru , Elpujan Olga , Jelescu Dumitru
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 132-137.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni experimentale ale formării competențelor antreprenoriale la studenții psihologi
Elpujan Olga , Jelescu Petru
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 51-56.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma educației centrate pe elev
Adamciuc Aurelia
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 42-46.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul de predare-învățare la orele de limbă străină
Covalciuc (Ciornea) Lucia
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 309-312.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Formarea competenţelor de comunicare prin intermediul strategiilor activ-participative
Adamciuc Aurelia
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 8-16.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Consilierea psihologică a adolescenţilor din familii temporar dezintegrate
Elpujan Olga
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 91-98.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativităţii artististice a elevilor la lecţiile de educaţia plastică în clasele primare
Ferdinand Oliva
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 43-48.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic – metodă de eficientizare a procesului de cunoaştere la lecţiile de fizică
Cuşniriuc Marina
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 58-62.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manualul şcolar de Limba şi literatura română, sursă de bază şi instrument util de formare a competenţelor elevilor
Amoaşii Anna
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 6-12.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30