IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2, R
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tipogr. „Notograf Prim”
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 52
ISBN: 978-9975-84-162-7
CZU: 391(082)=135.1=111=161.1 P 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (4)Filologie (1)Istorie (1)Pedagogie (1)Studiul artelor, culturologie (87)Ştiinţe politice (1)