IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern", 3
Chișinău, Moldova, 1 decembrie 2022
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Responsabili de ediție: Aftimiciuc O.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Dapartamentul Sporturi de Lupte și Gimnastică al USEFS
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 220
ISBN: 978-9975-68-473-6
CZU: 378.091:796.06(082)=135.1=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (111)Psihologie (16)Sociologie (33)Economie (2)Drept (1)Medicină (5)Studiul artelor, culturologie (29)