IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Congresul "Национальная философия в глобальном мире" материалы Первого белорусского философского конгресса, 1
Minsk, Belarus, 18-20 octombrie 2017
Национальная философия в глобальном мире
Cautare
Locul publicării: Minsk, Belorusia
Editura: Институт философии НАН Беларуси
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 765
ISBN: 978-985-552-768-9
CZU: 1(476)(043.2) ББК 87.3(4Беи)я43 Н35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  2
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Sociologie (1)Ştiinţe politice (1)