IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective" dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar,
Chișinău, Moldova, 19-21 aprilie 2018
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective. Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
Cautare
Responsabili de ediție: Rojnoveanu G.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tipogr. "Imprint Star"
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 267
ISBN: 978-9975-3159-5-1
CZU: 615:378.661(478-25)(082)=135.1=111 F 23
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  51
Disponibil în IBN: 18 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Medicină (3)Farmacie (48)