IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică" Materialele Conf. Şt. cu participare Intern.din 8 octombrie 2021,
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2021
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 10, Vol. I
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Responsabili de ediție: Gaşiţoi N.
Locul publicării: Bălți
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-50-271-9
CZU: 082:378=00
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (41)Tehnică (8)Ştiinţe agricole (6)Filologie (112)Chimie (1)Economie (40)Geografie (6)Pedagogie (153)Medicină (4)Psihologie (44)Altele (2)Istorie (3)Filosofie (6)Drept (57)Studiul artelor, culturologie (40)Sociologie (48)Ştiinţe politice (9)Biologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Administrare publică (3)