IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie",
Chișinău, Moldova, 15 noiembrie 2018
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Descărcări / accesări publicații
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a 3-a
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-84-074-3
CZU: [39+902/904] (478):378(082)=135.1 = 161.1 V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (41)Economie (2)Pedagogie (5)Studiul artelor, culturologie (45)Sociologie (9)Ştiinţe politice (4)Ştiinţe agricole (1)Filologie (1)Biologie (1)Arhitectura (3)Altele (1)