IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (81): организационная культура (2), нормы (2), educational-process (1)
Manifestări ştiinţifice organizate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (0 ORCID ) %
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 36. Descărcări - 106. Vizualizări - 6795.
Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 13

Abordarea constructivistă a strategiilor didactice interactive
Ciuhrii Elena
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 265-266.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea textului literar în clasele primare
Midrigan Tatiana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 103-105.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale instruirii diferenţiate şi individualizate în treapta primară de învăţământ
Cernei Olga
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 28-29.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale interpretării textului literar în clasele primare
Midrigan Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 221-225.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea intelectuală a elevului: opinii, reflecţii
Şofron Larisa, Curechi Valentina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 362-367.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul stării emoţionale asupra reuşitei la elevii de vârtsă şcoară mica
Cernei Olga
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 30-31.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de adaptare a strategiilor didactice în procesul de citit-scris la elevii din clasele primare
Cernei Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 159-163.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul constructivist – dezvoltarea gândirii elevilor la orele de fizică și chimie
Şargarovschi Viorica, Şargarovschi Sergiu
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 225-230.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul transdisciplinary
Filip Galina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 270-273.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metodei fonetică, analitico-sintetică în învățarea citit-scrisului
Mardari Diana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 96-98.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul motivației în obținerea succesului școlar
Dolinschi Stela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 67-70.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor didactice în formarea competenţelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica, Grecu Elena, Statii Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 145-149.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конструктивистские подходы обучения на уроках гражданского воспитания
Ojog M.
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 245-246.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Aspecte teoretice ale competenţei de citit- scris în clasele primare
Golubiţchi Silvia, Cernei Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 267-271.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenței textuale în clasele primare
Golubiţchi Silvia, Midrigan Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 272-276.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concursurile de fizică de alternativă – o modalitate de pregătire eficientă a elevilor de olimpiada națională și internațională de fizică
Chiriac Sergiu, Burleai Valeriu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 330-335.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezbaterea – o strategie de dezvoltare a gândirii critice
Curechi Valentina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 57-59.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genosanaliza - o perspectivă de explorare a textului literar
Filip Galina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 63-69.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea interdisciplinarității în cadrul orelor de istorie și geografie
Mazur Victoria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 38-42.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea unor probleme de optică geometrică folosind multiplicatorii lagrange
Sirețanu Daniel
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36