IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice5/1224/30
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 55
40 publicatii cu CZU (72.7%)
6 publicatii cu DOI (10.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 8 ORCID (16.3%),
1 Google Scholar ID (2%),
1 Scopus Author ID (2%)
Brevete Tabel(1)
H-index autori
Lista publicaţiilor - 55. Descărcări - 1247. Vizualizări - 36676.
Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 38. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 35
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 4

Finding N bits using $O(\frac{N}{\log N})$ sums
Corlat Sergiu , Guzun Veaceslav , Vorona Victor
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea unităților de conținut ale subiectelor teoretice incluse în curriculumul disciplinar educație fizică pentru ciclul liceal (ediția 2019)
Sava Panfil , Tenu Silvia , Truhina Ina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 388-393.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora în sistemul tehnicilor stilistice ale limbajului
Serrac Halil
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. Pro Libra. 139-150.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria rezultanței
Jelescu Petru , Teleucă Marcel
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. Universitatea Pededagogică de Stat Ion Creangă. 197-201.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Abordări inter/transdisciplinare în cadrul orelor de matematică şi informatica
Cimbir Cornelia , Platon Marcela
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 81-85.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of an asymmetric encryption algorithm based on a modified Vigenere cipher in blockchain technology
Kuznetsov Eugene , Naval Kirill
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 57-57.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia utilizării parcurgerii în adâncime (DFS) la rezolvarea problemelor informatice de concurs
Corlat Sergiu , Mehryar-Rad Roxana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale
Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

Abordarea constructivistă a strategiilor didactice interactive
Ciuhrii Elena
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 265-266.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea textului literar în clasele primare
Midrigan Tatiana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 103-105.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale instruirii diferenţiate şi individualizate în treapta primară de învăţământ
Cernei Olga
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 28-29.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale interpretării textului literar în clasele primare
Midrigan Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 221-225.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale competenţei citit- scris
Cernei Olga
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 145-147.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade
Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea intelectuală a elevului: opinii, reflecţii
Şofron Larisa , Curechi Valentina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 362-367.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul stării emoţionale asupra reuşitei la elevii de vârtsă şcoară mica
Cernei Olga
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 30-31.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de adaptare a strategiilor didactice în procesul de citit-scris la elevii din clasele primare
Cernei Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 159-163.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul constructivist – dezvoltarea gândirii elevilor la orele de fizică și chimie
Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Şargarovschi Sergiu
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 225-230.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema factorilor dezvoltării inteligenței matematice
Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul transdisciplinary
Filip Galina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 270-273.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55