IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice5/1219/25
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 49
36 publicatii cu CZU (73.5%)
4 publicatii cu DOI (8.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 4 ORCID (9.3%),
1 Google Scholar ID (2.3%),
Brevete Tabelul(1)
H-index autori
Proiecte Tabelul(2)
Lista publicaţiilor - 49. Descărcări - 713. Vizualizări - 26411.
Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 34.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Identificarea unităților de conținut ale subiectelor teoretice incluse în curriculumul disciplinar educație fizică pentru ciclul liceal (ediția 2019)
Sava Panfil , Tenu Silvia , Truhina Ina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 388-393.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordări inter/transdisciplinare în cadrul orelor de matematică şi informatica
Cimbir Cornelia , Platon Marcela
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 81-85.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia utilizării parcurgerii în adâncime (DFS) la rezolvarea problemelor informatice de concurs
Corlat Sergiu , Mehryar-Rad Roxana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale
Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

Abordarea constructivistă a strategiilor didactice interactive
Ciuhrii Elena
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 265-266.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea textului literar în clasele primare
Midrigan Tatiana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 103-105.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale instruirii diferenţiate şi individualizate în treapta primară de învăţământ
Cernei Olga
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 28-29.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale interpretării textului literar în clasele primare
Midrigan Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 221-225.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale competenţei citit- scris
Cernei Olga
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 145-147.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade
Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea intelectuală a elevului: opinii, reflecţii
Şofron Larisa , Curechi Valentina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 362-367.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul stării emoţionale asupra reuşitei la elevii de vârtsă şcoară mica
Cernei Olga
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 30-31.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de adaptare a strategiilor didactice în procesul de citit-scris la elevii din clasele primare
Cernei Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 159-163.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul constructivist – dezvoltarea gândirii elevilor la orele de fizică și chimie
Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Şargarovschi Sergiu
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 225-230.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema factorilor dezvoltării inteligenței matematice
Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul transdisciplinary
Filip Galina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 270-273.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metodei fonetică, analitico-sintetică în învățarea citit-scrisului
Mardari Diana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 96-98.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-239. Vizualizări-2335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul motivației în obținerea succesului școlar
Dolinschi Stela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 67-70.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor didactice în formarea competenţelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica , Grecu Elena , Statii Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 145-149.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un fulg din magia cristalelor
Iordachi Bianca , Rusu Anastasia , Covali Marcu , Şargarovschi (Munteanu) Viorica
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 186-188.
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49