IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19",
Chişinău, Moldova, 25 mai 2021
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
Cautare
Responsabili de ediție: Juc V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: ÎS FEP „Tipografia Centrală”
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 244
ISBN: 978-9975-157-73-5
CZU: [316.42+323(478)]:616-036.21(082)=135.1=111=161.1 R 46
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  8
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe politice (8)