IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11, R
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Ghilaş V., Dolghi A.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 160
ISBN: 978-9975-84-104-7
CZU: 008+ 7 /9(082)=135. l= 111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (299)Studiul artelor, culturologie (716)Pedagogie (11)Sociologie (32)Ştiinţe politice (6)Filologie (26)Filosofie (3)Drept (2)Medicină (2)Arhitectura (30)Psihologie (3)Economie (3)Biologie (4)Geografie (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Ştiinţe agricole (1)