IBN
Închide
Dolghi Adrian
Cuvinte-cheie (135): Basarabia (4), Russian Empire (3), Imperiul Rus (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Cu privire la actualitatea etnologiei sovieticității în Republica Moldova
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica numărului de orfelinate și de copii instituționalizați din R(A)SS Moldovenească (1924–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea portului românilor din Basarabia în sursele din Imperiul Rus (1812-1918)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Abecedarul ca instrument de îndoctrinare a copilăriei şi formare a unor noi identităţi în R(A)SS Moldovenească (1924–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copiii în cadrul tradițiilor de iarnă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1944-1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copiii in cadrul instituțiilor de invățămant din RSSM in anul de studii 1944-1945
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul si valorile copilariei sovietice implementate în RSS Moldoveneasca
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizația de pionieri ca factor al transformărilor identitare din RSS Moldovenească (1944–1953)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propagarea valorilor copilăriei sovietice şi formarea unei noi identităţi în RSS oldovenească (1944–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea argumentelor „etnografice” în disputa asupra hotarelor RSS Moldovenești
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni și concepte asupra copilăriei sovietice ca etapă a formării unei noi identități
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Argumentarea „etnografică” a demersului de modificare a hotarelor RSSM (1946)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul colectivizării asupra vieții cotidiene din RSS Moldovenească (1944-1951)
Dolghi Adrian
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica statului sovietic cu privire la procedurile de înregistrare a căsătoriei și a nașterii copilului. Cazul RSS Moldovenești (1944–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedurile de înregistrare a căsătoriei şi a naşterii copilului în RSS Moldovenească (1944–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representation of the Romanian population and of the co-inhabiting ethnicities of Basarabia on the maps of the Russian Empire (XIX – beginning of XX century)
Dolghi Adrian, Felea Alina
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabiei
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe şi perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural şi istoric din Republica Moldova
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe şi perspective in cartografierea patrimoniului cultural din Republica Moldova
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituirea sărbătorilor sovietice în RSS Moldovenească (1944-1964): exemple din localități rurale
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39