IBN
Închide
Dolghi Adrian
Cuvinte-cheie (78): Basarabia (4), Imperiul Rus (3), Russian Empire (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Modelul si valorile copilariei sovietice implementate în RSS Moldoveneasca
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Argumentarea „etnografică” a demersului de modificare a hotarelor RSSM (1946)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul colectivizării asupra vieții cotidiene din RSS Moldovenească (1944-1951)
Dolghi Adrian
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica statului sovietic cu privire la procedurile de înregistrare a căsătoriei și a nașterii copilului. Cazul RSS Moldovenești (1944–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedurile de înregistrare a căsătoriei şi a naşterii copilului în RSS Moldovenească (1944–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representation of the Romanian population and of the co-inhabiting ethnicities of Basarabia on the maps of the Russian Empire (XIX – beginning of XX century)
Dolghi Adrian, Felea Alina
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabiei
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe şi perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural şi istoric din Republica Moldova
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe şi perspective in cartografierea patrimoniului cultural din Republica Moldova
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituirea sărbătorilor sovietice în RSS Moldovenească (1944-1964): exemple din localități rurale
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea originii și apartenenței etnice a populației majoritare din Basarabia în sursele Imperiului Rus (sec. XIX – înc. sec. XX)
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea Basarabiei în cărțile de joc alcătuite de K. Gribanov
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sărbătorilor sovietice revoluționare în instaurarea controlului ideologic asupra societății: teoria și practica implementării în RSSM
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Catagrafia Basarabiei din anul 1817 – sursă pentru cercetările etno-demografice
Dolghi Adrian, Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impunerea modului de viață socialist în RSSM (1944–1953)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prisac L. Arhitectura relațiilor interetnice în spațiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991–2014). Iași: Lumen
Dolghi Adrian
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea Cercetarea și valorificarea patrimoniului în învățământul preuniversitar. Culegere de studii. Editor Valentina Ursu
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea cartografică a evoluției teritorial-administrative și demografice a Basarabiei în anii 1812–1918
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații cu privire la situația etno-demografică a Basarabiei (1812–1918)
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Ghilaş Victor, Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-59. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28