IBN
Închide
Dolghi Adrian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 36.
Publicații indexate în SCOPUS - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28

2022 - 8

Aplicarea teoriei construcției sociale în cercetarea copilăriei sovietice
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-170-2.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copiii în cadrul instituțiilor de educație timpurie din R(A)SSM în anii 1924–1961: aspecte politice, sociale și cotidiene
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copiii în cadrul tradițiilor de iarnă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1944–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța științifică și politică a expedițiilor etnografice din primii ani postbelici în RSS Moldovenească: Cazul expediției din anul 1948 în satul Jura, raionul Râbnița
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografie: Alina Felea. Căsătoria în Țara Moldovei (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea). Chișinău: Lexon Prim, 2021, 308 p.
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 August, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformări ale tradițiilor de iarnă în RSS Moldovenească
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații cu privire la cercetările etnografice din anii 1948-1949 în RSS Moldovenească
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-45-3.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața și opera lui Gheorghe V. Madan în contextul realităților istorice și politice
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Gheorghe V. Madan: 150 de ani de la naștere
R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-169-6.
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Alimentația copiilor în orfelinatele din RSS Moldovenească (1944–1947)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 30 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alimentația copiilor în orfelinatele din RSSM în anii 1945-1947
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile de trai în orfelinatele din RSS Moldovenească în anii 1944–1947
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copiii în cadrul instituțiilor de învățământ din RSS Moldovenească în anul de studii 1944-1945
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copilăria sovietică reflectată în publicațiile periodice Scânteia Leninistă și Tînărul Leninist din R(A)SS Moldovenească (1924-1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la actualitatea etnologiei sovieticității în Republica Moldova
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica numărului de orfelinate și de copii instituționalizați din R(A)SS Moldovenească (1924–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etnologia copilăriei sovietice ca direcție de cercetare în Republica Moldova
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea portului românilor din Basarabia în sursele din Imperiul Rus (1812-1918)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista „Femeia Moldovei” referitor la creșterea și educația copiilor sovietici (1951–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Abecedarul ca instrument de îndoctrinare a copilăriei şi formare a unor noi identităţi în R(A)SS Moldovenească (1924–1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copiii în cadrul tradițiilor de iarnă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1944-1961)
Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56