IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 13, vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V., Dolghi A.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
CZU: 008+7/9(082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (295)Studiul artelor, culturologie (597)Sociologie (25)Ştiinţe politice (5)Arhitectura (28)Filologie (22)Economie (3)Filosofie (2)Pedagogie (9)Psihologie (3)Biologie (4)Geografie (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Ştiinţe agricole (1)Drept (1)Medicină (1)