IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Condraticova L.
Locul publicării: Maximovca
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 780
ISSN: 2558 – 894X
CZU: 636:606:001.895(082)=135.1=111=161.1 I-55
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 august 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (28)Tehnică (36)Ştiinţe agricole (19)Filologie (103)Chimie (29)Biologie (62)Istorie (220)Filosofie (14)Geografie (3)Drept (23)Pedagogie (58)Medicină (68)Medicină veterinară (1)Studiul artelor, culturologie (614)Sociologie (64)Administrare publică (6)Altele (7)Psihologie (10)Geologie şi Mineralogie (5)Economie (20)Arhitectura (28)Ştiinţe politice (7)