IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice", vol.1
Chişinău, Moldova, 1 octombrie 2018
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice. Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 17, Partea 1
Responsabili de ediție: Armaşu-Canţîr L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 448
ISBN: 978-9975-46-393-5
CZU: 082:378.637(478-25)=135.1=111=161.1 P 93
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (53)Istorie (17)Pedagogie (311)Psihologie (162)Sociologie (105)Administrare publică (5)Altele (1)Medicină (2)Tehnică (8)Studiul artelor, culturologie (15)Drept (5)Biologie (1)Economie (8)Filosofie (4)Ştiinţe politice (1)