IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine", 3
Chişinău, Moldova, 25 noiembrie 2022
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Responsabili de ediție: Golubovschi O.
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP UPS "Ion Creangă"
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 204
ISBN (pdf): 978-9975-46-739-1
CZU: 811'1+37.016(082)=135.1=111 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 mai 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Filologie (73)Pedagogie (30)Sociologie (1)