IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 12, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Ghilaş V., Dolghi A.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 320
ISBN: 978-9975-52-215-1
CZU: 008+7/9(082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (31)Istorie (302)Pedagogie (15)Studiul artelor, culturologie (813)Sociologie (33)Economie (4)Arhitectura (31)Ştiinţe politice (7)Filosofie (3)Drept (2)Medicină (2)Psihologie (3)Biologie (4)Geografie (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Ştiinţe agricole (1)