IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Paradigma contabilităţii şi auditului realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale",
Chişinău, Moldova, 1 aprilie 2016
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Lazari L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 377
ISBN: 978-9975-127-48-6
CZU: 657.01(082)=135.1=111=161.1P 32
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (69)Pedagogie (1)