IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ",
Chișinău, Moldova, 3-4 noiembrie 2017
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a XII-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ulian G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 352
ISBN: 978-9975-71-942-1
CZU: 334:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 P 32
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 iulie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (6)Tehnică (5)Economie (61)Pedagogie (3)Farmacie (1)Sociologie (2)Administrare publică (1)