IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional",
Chișinău, Moldova, 21-22 septembrie 2017
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Complexul Editorial INCE
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 254
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
CZU: 082:378.633.9=135.1=111=161.1 D 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 martie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (5)Chimie (1)Economie (78)Drept (21)Pedagogie (5)Studiul artelor, culturologie (1)Sociologie (1)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (2)Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (2)Biologie (2)Altele (1)