IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor",
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Volumul I
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 548
ISBN: 978-9975-45-544-2
CZU: 62+378.662(478-25)(082)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (239)Tehnică (503)Ştiinţe agricole (6)Istorie (29)Economie (248)Geografie (13)Drept (70)Pedagogie (24)Medicină (6)Studiul artelor, culturologie (30)Arhitectura (56)Sociologie (82)Altele (51)Chimie (24)Filosofie (43)Psihologie (12)Administrare publică (6)Filologie (9)Ştiinţe politice (5)Biologie (31)Geologie şi Mineralogie (5)