IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor",
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 548
ISBN: 978-9975-45-544-2
CZU: 62+378.662(478-25)(082)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2017 Vol.2 144
  2017 Vol.1 163
  2014 Vol.3 164
  2014 Vol.3 144
  2014 Vol.2 171
  2014 Vol.2 160
  2014 Vol.1 140
  2014 Vol.1 130
  2011 Vol.1 148
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (261)Tehnică (569)Ştiinţe agricole (6)Istorie (29)Economie (276)Geografie (13)Drept (80)Pedagogie (27)Medicină (12)Studiul artelor, culturologie (30)Arhitectura (56)Sociologie (83)Altele (51)Chimie (24)Filosofie (54)Psihologie (14)Administrare publică (6)Filologie (11)Ştiinţe politice (6)Biologie (34)Geologie şi Mineralogie (11)