IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor",
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Volum, serie, parte, nr: Volumul I
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica UTM
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-45-544-2
CZU: 62+378.662(478-25)(082)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (101)Tehnică (67)Chimie (6)Istorie (2)Economie (35)Filosofie (4)Geografie (1)Drept (1)Pedagogie (4)Medicină (4)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (7)Sociologie (10)Administrare publică (2)