IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a 22-a
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 804
ISBN: 978-9975-75-985-4
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (40)Economie (559)Pedagogie (61)Sociologie (78)Filologie (39)Biologie (15)Geografie (4)Drept (61)Medicină (6)Psihologie (10)Ştiinţe politice (27)Administrare publică (24)Ştiinţe fizico-matematice (63)Ştiinţe agricole (15)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Istorie (6)Filosofie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Farmacie (1)Chimie (1)