IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii", 21
Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Teze
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 134
ISBN: 978-9975-75-934-2
CZU: 082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (66)Ştiinţe agricole (17)Filologie (40)Economie (731)Drept (79)Pedagogie (77)Medicină (8)Arhitectura (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Sociologie (98)Ştiinţe politice (28)Administrare publică (25)Tehnică (42)Altele (1)Biologie (15)Geografie (4)Psihologie (10)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)