IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii",
Chișinău, Moldova, 22-23 septembrie 2017
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-75-893-2
CZU: 33:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1 C63
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (60)Tehnică (36)Filologie (32)Biologie (12)Economie (409)Geografie (3)Drept (48)Pedagogie (54)Studiul artelor, culturologie (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (71)Ştiinţe politice (26)Administrare publică (21)Ştiinţe agricole (15)Geologie şi Mineralogie (4)Medicină (5)Psihologie (7)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)