IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii" Teze 2017,
Chișinău, Moldova, 22-23 septembrie 2017
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Teze
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 173
e-ISBN: ISBN 978-9975-75-891-8.
CZU: 33:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1 C63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (66)Ştiinţe agricole (17)Filologie (40)Economie (731)Drept (79)Pedagogie (77)Medicină (8)Arhitectura (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Sociologie (98)Ştiinţe politice (28)Administrare publică (25)Tehnică (42)Altele (1)Biologie (15)Geografie (4)Psihologie (10)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)