IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii",
Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Descărcări / accesări publicații
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Academia de Studii Economice a Moldovei, Republica Moldova
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-75-932-8
CZU: 082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1 C 63
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (52)Ştiinţe agricole (14)Istorie (7)Economie (310)Pedagogie (41)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (13)Sociologie (80)Ştiinţe politice (23)Administrare publică (19)Tehnică (19)Filologie (29)Biologie (5)Filosofie (3)Geografie (3)Drept (41)Arhitectura (2)Psihologie (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Farmacie (1)Chimie (1)