IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 4, Partea I
Locul publicării: Chişinău
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 300
ISBN: 978-9975-75-773-7
CZU: 082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2017
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (40)Filologie (39)Biologie (15)Economie (559)Geografie (4)Drept (61)Pedagogie (61)Medicină (6)Psihologie (10)Sociologie (78)Ştiinţe politice (27)Administrare publică (24)Ştiinţe fizico-matematice (63)Ştiinţe agricole (15)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)