IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii",
Chişinău, Moldova, 25-26 septembrie 2015
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 4, Partea I
Locul publicării: Chişinău
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-75-773-7
CZU: 082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2017
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (60)Tehnică (36)Ştiinţe agricole (15)Filologie (32)Biologie (12)Geologie şi Mineralogie (4)Economie (409)Drept (48)Pedagogie (54)Medicină (5)Studiul artelor, culturologie (11)Psihologie (7)Sociologie (71)Ştiinţe politice (26)Administrare publică (21)Geografie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)