IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii" Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Vol. 1. – 2015.
Chișinău, Moldova, 25-26 septembrie 2015
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 332
ISBN: 978-9975-75-714-0
CZU: 33:001.895(082)=135.1=111=161.1 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (66)Ştiinţe agricole (17)Filologie (40)Economie (731)Drept (79)Pedagogie (77)Medicină (8)Arhitectura (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Sociologie (98)Ştiinţe politice (28)Administrare publică (25)Tehnică (42)Altele (1)Biologie (15)Geografie (4)Psihologie (10)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)