IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători",
Chișinău, Moldova, 20 septembrie 2019
Cuvinte-cheie (887): bioethics (8), bioetică (8), copii (7)
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
Cautare
Responsabili de ediție: Ababii I.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: CEP ”Medicina”
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 180
ISBN: 978-9975-82-103-2
CZU: 61:378.661(478-26)(082)=135.1=111 C 94
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2019 R 264
  2018 R 168
  2017 R 123
  2016 R 68
  2015 R 313
Disponibil în IBN: 6 mai 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (1)Medicină (912)Farmacie (23)Tehnică (1)Chimie (1)Biologie (16)Sociologie (2)