IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Cercetări arheologice în Republica Moldova" Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte,
Chişinău, Moldova, 16 aprilie 2021
Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2020
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Responsabili de ediție: Vornic V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Comisia Naţională Arheologică
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 100
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
CZU: 902/904(478)(082) C 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023 R  21CZU
  2022 R 21CZU
  2021 R  22CZU
  2020 R 28CZU
  2019 R 31CZU
  2018 R 30CZU
  2017 R 28CZU
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (181)Arhitectura (1)Studiul artelor, culturologie (2)Geologie şi Mineralogie (2)