IBN
Închide

161Publicaţii

729Descărcări

54336Vizualizări

Vornic Vlad
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
ResearchGate person ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 55. Publicaţii la conferinţe din RM - 106.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 33
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 97

2022 - 16

Câteva mărturii arheologice privind practicarea jocului cu arşice în aşezările urbane medievale din spaţiul est-carpatic
Bacumenco-Pîrnău Ludmila1 , Vornic Vlad2 , Bejenaru Luminiţa3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice de salvare în parcul Zaikin din nucleul istoric al Chișinăului
Heghea Sergiu , Vornic Vlad , Iorga Adrian , Avram Dumitru
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice de salvare efectuate la Comrat în anul 2021
Agulnicov Serghei , Vornic Vlad , Popovici Sergiu , Avram Dumitru
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice de salvare la Cărbuna (r-nul Ialoveni) în anul 2021
Heghea Sergiu , Vornic Vlad , Avram Dumitru , Iorga Adrian , Chitic Vladimir
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice la situl stratificat Lipoveni II–la Nisipărie în anul 2021
Matveev Sergiu , Vornic Vlad
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările arheologice în situl medieval de la Costești-Gârlea din anul 2021
Vornic Vlad , Popovici Sergiu , Heghea Sergiu , Avram Dumitru , Iorga Adrian , Serbinov Sergiu , Chitic Vladimir
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date preliminare privind cercetările preventive în situl arheologic de la Hansca-La Livadă
Vornic Vlad1 , Matveev Sergiu2
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Două morminte din perioada mijlocie a epocii bronzului descoperite în situl de la Costești-Gârlea (r-nul Ialoveni)
Vornic Vlad , Agulnicov Serghei , Popovici Sergiu , Heghea Sergiu , Avram Dumitru , Iorga Adrian , Serbinov Sergiu , Chitic Vladimir
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigațiile arheologice preventive din anul 2021 în situl Pojăreni II (r-nul Ialoveni)
Vornic Vlad , Popovici Sergiu , Heghea Sergiu , Avram Dumitru , Iorga Adrian , Serbinov Sergiu , Chitic Vladimir
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O așezare eneolitică timpurie de tip bolgrad-aldeni descoperită la Tigheci (r-nul Leova)
Vornic Vlad , Bodean Sergiu , Pușcașu Ion
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema apartenenţei etnice a purtătorilor „grupului cultural Etulia” în istoriografie
Vornic Vlad , Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistrean
2022. Chișinău-Saharna. ISBN 978-9975-87-998-9.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sondajul arheologic în situl Cărbuna XIII din anul 2021
Vornic Vlad , Heghea Sergiu , Avram Dumitru , Iorga Adrian , Chitic Vladimir
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mormânt din epoca hunică, descoperit la Costești
Vornic Vlad1 , Matveev Sergiu2
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un pinten de fier din sec. IV p. Chr. descoperit la Lipoveni
Matveev Sergiu1 , Vornic Vlad2 , Branişte Tudor3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un sit arheologic din prima epocă a fierului, descoperit la Pohrebeni-Otac
Vornic Vlad1 , Chitic Vladimir2 , Popovici Sergiu1 , Heghea Sergiu1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un trinoclu descoperit în așezarea Cucuteni A de la Cobani-Pe Stâncuță (r-nul Cobani)
Vornic Vlad12 , Popovici Sergiu12 , Ciobanu Ion312 , Avram Dumitru1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-81-067-8 .
Disponibil online 24 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 21

Așezarea eneolitică Tigheci-Мatra satului. Considerații preliminare
Bodean Sergiu1 , Vornic Vlad2 , Pușcașu Ion3
1 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
3 Muzeul de Istorie și Etnografie din s. Tigheci, r. Leova
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3268-3-4.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind investigațiile interdisciplinare la situl arheologic Lipoveni-La Nisipărie (raionul Cimișlia)
Sochircă Vitalie1 , Nagacevschi Tatiana1 , Matveev Sergiu1 , Vornic Vlad2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea arheologică preventivă a tumulului 10 de la Leca, r-nul Cantemir
Ciobanu Ion , Popovici Sergiu , Vornic Vlad , Simalcsik Angela
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări arheologice de salvare în situl Brînzeni III - Țiganca din anul 2020
Popovici Sergiu , Vornic Vlad , Briceag Irina , Heghea Sergiu , Avram Dumitru
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 161