IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”",
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020
Cuvinte-cheie (3405): children (32), Tratament (31), treatment (31)
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Cautare
Responsabili de ediție: Ceban E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: USMF
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 766
CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020 R  736
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (12)Biologie (2)Economie (1)Pedagogie (1)Medicină (722)Farmacie (1)Psihologie (3)