IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării" Structura demografică și calitatea potențialului uman,
Chișinău, Moldova, 15-16 octombrie 2015
Creşterea economică în condiţiile globalizării : Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ed. a 10-a
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Responsabili de ediție: Stratan A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: F.E.-P. „Tipografia Centrală”
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
CZU: 33+316.422(082)=135.1=111=161.1 C 84
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (41)Economie (395)Ştiinţe fizico-matematice (11)Pedagogie (4)Studiul artelor, culturologie (2)Sociologie (121)Tehnică (6)Drept (4)Psihologie (3)Ştiinţe politice (6)Administrare publică (23)Medicină (4)Altele (1)Chimie (2)