IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitiveness and sustainable development ", 5
Chişinău, Moldova, 2-3 noiembrie 2023
Competitiveness and sustainable development
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 251
ISBN (pdf): 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF)
CZU: 082=135.1=111=161.1 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 25 ianuarie 2024
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (6)Economie (174)Pedagogie (5)Studiul artelor, culturologie (4)Arhitectura (1)Sociologie (4)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (3)Tehnică (2)Drept (1)