IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene",
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 184
ISBN: 978-9975-50-127-9
CZU: 082:378.4(478-21)=135.1=161.1=111 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2014  38
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Filologie (8)Economie (20)Drept (7)Pedagogie (4)Sociologie (6)Ştiinţe politice (8)Administrare publică (1)