IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii Culegere de rezumate
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a 22-a rezumate
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 99
ISBN: 978-9975-75-986-1
CZU: 082:378=00 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (66)Ştiinţe agricole (17)Filologie (40)Economie (731)Drept (79)Pedagogie (77)Medicină (8)Arhitectura (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Sociologie (98)Ştiinţe politice (28)Administrare publică (25)Tehnică (42)Altele (1)Biologie (15)Geografie (4)Psihologie (10)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Istorie (6)Filosofie (2)Farmacie (1)Chimie (1)