IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare", Ediţia a III-a
Bălți, Moldova, 8 mai 2020
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Gagim I.
Locul publicării: Bălți
Editura: Tipografia din Bălţi
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 731
ISBN: 978-9975-3422-5-4
CZU: 37.07:378(082)=00 M 20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (13)Istorie (2)Pedagogie (369)Studiul artelor, culturologie (9)Psihologie (52)Sociologie (22)Ştiinţe politice (1)Altele (2)Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (1)Economie (13)Filosofie (1)