IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Psihopedagogie și incluziune școlară, 5
Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 5
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 294
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
CZU: [37.0+376]:378(082) C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 mai 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (1306)Psihologie (267)Filologie (191)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (7)Sociologie (23)Economie (4)Administrare publică (1)Ştiinţe fizico-matematice (172)Neacreditate (1)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Tehnică (4)Istorie (3)Filosofie (3)Ştiinţe agricole (1)Farmacie (1)