IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Didactica științelor exacte,
Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 345
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
CZU: 37.016:[51+004+53](082)=135.1=161.1 C 65
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (4)Pedagogie (1272)Psihologie (264)Filologie (191)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (7)Sociologie (22)Administrare publică (1)Ştiinţe fizico-matematice (172)Tehnică (4)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Neacreditate (1)Ştiinţe agricole (1)Istorie (3)Filosofie (3)Farmacie (1)